B2B

B2B

您想成为一名经销商吗?您有产品开发创意吗?您正在寻找藻类生物质生产商或者您有非常特殊的要求吗?如果您有 需求,请联系我们。 我们期待与您建立合作!

 
GLS DHL
Deutschland Österreich Deutschland Österreich
bis 2 Kg 4,17 7,80 5,49 13,99
bis 5 Kg 4,67 8,35 6,99 15,99
bis 10 Kg 6,25 9,55 9,49 20,99
bis 15 Kg 7,45 10,78
bis 20 Kg 31,99
bis 25 Kg 11,69 12,56
bis 31,5 Kg 16,49 44,99